Het debatt om nya entreprenörsskatten (FAR)

Under FARs seminarium om 3:12-reglerna i Almedalen kom moderaterna under press. Det blir allt tydligare att både regeringskollegor och opposition har allvarliga invändningar mot regeringens nuvarande förslag.

Läs mer här.