Hög tid att ta Lagrådet på allvar i 3:12-frågan (Svenskt Näringsliv)

Förra veckan stämde Lagrådet in i den breda kritiken mot regeringens förslag till ändrad beskattning för småföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Sällan har ett skatteförslag fått så hårda anmärkningar, därför är det svårt att förstå att Anders Borg över huvud taget vill gå vidare med förslagen, skriver Johan Fall, skatteexpert.

Läs mer här.