Bjurström dundrar mot Borg (Resumé)

Branschorganisationen Komms vd Jessica Bjurström är kritisk över förslaget kring hur de så kallade 3:12-reglerna bör förändras – vårpropositionen kom igår och förslaget går bland annat ut på att höja gränsen för delägarskap till 5 procents andelar i bolaget.
– Det här har inte handlat om någon avancerad skatteplanering, utan något som regeringen drog igång för 5-6 år sedan och som man tänkte skulle gynna företagande i Sverige. Då kan man lika gärna sätta kryss på alla dörrar där man har utnyttjat Rot-avdraget också, säger hon.

Läs mer här.