ADVOKATSAMFUNDETS AVSTYRKER ÄNDRADE 3:12-REGLER

I  sitt remissvar över Finansdepartementets promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 avstyrker Advokatsamfundet kraftigt förslaget om att ändra de så kallade 3:12-reglerna

Läs mer här.