Förslag till nya 3:12-regler hämmar tillväxten (FAR)

Regeringens förslag till nya 3:12-regler är ogenomtänkta. Processen ger inte tid för konsekvensanalys samtidigt som förslaget riskerar att kasta in fler än 300 000 företagare i en osäker skattesituation. Den kritiken ger FAR i ett remissvar som skickas in till regeringen idag.

Läs mer här.