Gör om, gör rätt med 3:12 (Svenska Dagbladet)

Anders Borg, som främst varit angelägen att komma åt dem som överutnyttjar regelverket, har tidigare presenterat ett reformförslag som starkt kritiserats av såväl företag som skatteexperter. Nu har även lagrådet formulerat hård kritik. Åtskilligt återstår innan regeringens 3:12-utvecklare kan slå sig till ro.

Läs artikeln här.