Lagrådsremiss: Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 (Finansdepartementet )

Läs hela lagrådsremissen här