Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2014 (Finansdepartementet)

  • Ändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna och i reglerna för enskilda näringsidkare

Läs hela promemorian här.