Debatten om 3:12 fortsätter på entreprenorsskatten.se

En statlig utredning ser nu över entreprenörsskatten. På  http://entreprenorsskatten.se finns information, analyser och pressklipp kring utredningen och debatten om utredningen och entreprenörsskatten.