Rädda de svenska tjänsteföretagen (Svenska Dagbladet)

I höstbudgeten föreslås att de så kallade 3:12-reglerna ändras. Men förslaget riskerar att lägga sig som en blöt filt över entreprenörskap och tillväxt inom den svenska tjänstesektorn. Vi uppmanar därför riksdagen att använda sin makt och säga nej till förslaget i höstbudgeten och istället kräva ett ordentligt utrett förslag av regeringen att ta ställning till, skriver en rad företagare gemensamt.

Läs debattartikeln här.