Socialdemokraterna motionerar om 3:12 (Riksdagen)

Socialdemokraternas motion 2013/14:Sk411 ”Ett rättfärdigt Sverige” behandlar bl a 3:12. I motionen föreslår Leif Jakobsson (S) m fl ”att
riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att företagsskattekommittén uppdras att utreda överutnyttjandet av inkomstomvandlingen genom 3:12-reglerna med utgångspunkt i bl.a. det som ESO-rapporten anfört samt föreslå åtgärder.” och att ”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa upp effekterna av de ändrade 3:12-regler som regeringen föreslår”

Läs hela motionen här.