Miljöpartiet motionerar om 3:12-reglerna (Riksdagen)

I motion 2013/14:Sk315 föreslår Mats Pertoft (MP) att att riksdagen begär att regeringen efter tillfrågande av företagsskattekommittén återkommer med ett nytt förslag till 3:12 regler som inte slår undan benen för dessa småföretag men som samtidigt begränsar möjligheterna till skatteplanering.

Läs hela motionen här.