Företagare om regeringens 3:12-förslag (Svenskt Näringsliv)

I denna skrift redovisas intervjuer med 20-talet företagare som beskriver hur Anders Borgs förslag till förändringar av 3:12-reglerna påverkar dem och deras företag. Intervjuerna har tidigare publicerats på bland annat olika hemsidor och successivt sammanställts på www.backabandetborg.se, som tillhandahålls av Svenskt Näringsliv.

En kompletterande kvantitativ bild ges i en SKOP-undersökning där 1005 företagsledare i företag med 20-99 anställda svarat på frågor om förslaget. Undersökningen redovisas sist i rapporten.

Ladda ned rapporten här.