Fortfarande stora brister i 3:12-förslaget (Svenskt Näringsliv)

Regeringen vill ändra reglerna i de så kallade 3:12-reglerna. Men förslaget har mött hård kritik. Vid en öppen hearing idag hos Skatteutskottet var bland andra Svenskt Näringsliv inbjudna. ”Det verkar som om pendeln har svängt tillbaka och att reglerna åter ska begränsa företagandet”, säger Krister Andersson, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

Läs mer här.