Öppen utfrågning om 3:12-reglerna (Riksdagen)

Skatteutskottet håller en öppen utfrågning om föreslagna justeringar av 3:12-reglerna på tisdag 24 september kl 10-12.

Läs mer här.