Budgetpropositionen för 2014 (Finansdepartementet)

Förslag till statens budget för 2014, finansplan och skattefrågor, se avsnitt 6.13, sid 255ff om 3:12.

Läs budgeten här.