3:12-förslag: Lättnad för många, dråpslag för andra (Företagarna)

– Vi är glada att regeringen tagit till sig av vår kritik mot höjda krav på löneuttag i ägarledda företag. Det innebär att många företagare faktiskt får en lättnad med större möjlighet att finansiera tillväxt och nya jobb, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist i en kommentar till det förslag till förändring av fåmansbolagsreglerna (3:12-reglerna) som Anders Borg presenterade idag.

Läs mer här.