Kritiken mot 3:12-regler växer (Svenskt Näringsliv)

Missnöjet mot 3:12-reglerna ökar bland landets småföretagare. Johan Fall, skatteexpert, anser att det är dags för regeringen att ta sitt förnuft till fånga och backar bandet.

Den massiva kritiken mot förslagets undermåliga kvalitet har också fått ytterligare stöd av de SKOP-undersökningar som Svenskt Näringsliv låtit genomföra. Av resultaten framkommer bland annat att var tredje företagare anser att förslaget gjort dem mindre villiga att satsa pengar i det egna företaget. Var sjätte företagare svarar att man skulle försöka minska antalet anställda om förslaget går igenom.

Läs mer här.