Rödgröna vill se bättre 3:12-regler (DI)

De rödgröna kräver att riksdagen ordnar en hearing om regeringens väntade lagförslag om nya så kallade 3:12-regler. Kritiken har varit kraftig mot regeringens utkast och lagrådet har sågat lagrådsremissen. Fler måste få lämna synpunkter, anser de rödgröna. ”Vi har inget eget förslag, men det krävs en bättre beredning”, säger Leif Jakobsson (S), vice ordförande i skatteutskottet, som tror att det går att skärpa beskattningen på ett bättre vis.

Läs mer här.