Dra tillbaka 3:12-förslaget (Stockholm Handelskammare)

Lagrådets kraftfulla underkännande av regeringens förslag till förändringar i de så kallade 3:12-reglerna var väntat. Stockholms Handelskammare har varit del av en massiv kör av remissinstanser som pekat på förslagets svagheter. Att lagrådet bekräftar att förslaget är illa genomarbetat och dess konsekvenser otillräckligt genomlysta visar att förslaget nu måste dras tillbaka.

Läs pressmeddelandet här.