3:12-reglerna: ”Aktier i partnerägda bolag är ett verktyg för samarbete – ingen kapitalinvestering (Dagens Juridik)

Under de senaste månaderna har de så kallade 3:12-reglerna varit i fokus, särskilt vad gäller aktier i konsultbolag. Konsultbolag är personalintensiva vilket medför att aktieägare i sådana bolag kan utnyttja löneunderlaget vid beskattningen av utdelningar (se faktaruta).

Läs hela artikeln här.