Lagförslaget gynnar de största bolagen (Dagens medicin)

En stark primärvård kan bara uppnås om vi skapar möjligheter och mångfald i vårdutbudet utan de orimliga begränsningar som nu föreslås, skriver Ove Andersson och Anders Nilsson, Distriktsläkarföreningen i Dagens Medicin.

Läs hela artikeln här.