Lagrådet totalsågar regeringens förslag till nya ”3:12-regler” (Dagens Juridik)

Lagrådet riktar hård kritik mot regeringens förslag till ändringar i de så kallade 3:12-reglerna. Lagförslaget har tidigare fått kritik från experter och andra remissinstanser – inte minst från Advokatsamfundet.

Läs hela artikeln här.