3:12-förslag stoppar tillväxt (Svenskt Näringsliv)

Stora fåmansbolag inriktade på immaterialrätt kommer att påverkas negativt av ändrade 3:12-regler. Tillväxten hindras och konkurrensen snedvrids, på sikt även för mindre bolag i branschen. ”Reglerna kommer definitivt slå orättvist mot oss och mot andra företag i samhället”, säger Thomas Moreau, affärsutvecklingschef på Awapatent.

Läs mer här.