Det bästas vore om 3:12-reglerna togs bort (Länstidningen Östersund)

Om inte Anders Borg ska hemfalla åt någon form av maktens arrogans borde han ta till sig lagrådets skarpa kritik. Det är viktigt att han inte lyssnar på någon högljudd kritik mot överutnyttjande av reglerna utan i stället utreder om reglerna ska vara kvar eller utreder skattereglerna för finansiella instrument, till exempel optioner och andra aktierelaterade incitament, som företag ger till nyckelpersoner som en del av sin ägarstyrning, skriver Leif Svensson, förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund.

Läs hela artikeln här.