månadsarkiv: september 2013

3:12 ett huvudlöst förslag (Länstidningen Östersund)

Lagrådet har sågat förslaget, likaså en rad remissinstanser – och landets företagare rasar. Ändå framhärdar regeringen i sitt huvudlösa förslag att förändra de så kallade 3:12 reglerna. Samma regering som i akter och repriser utlovat en minskad regelbörda för företagen, vill nu göra förändringar som snedvrider konkurrensen och skapar högre kostnader i företagen. Idéerna försvårar generationsskiften i familjeföretag och utgör ett direkt hot mot till exempel små vårdföretag i Jämtland och Västernorrland. Ett genomfört förslag skulle minska många företagares lust att investera och nyanställa. Då blir det färre jobb i stället för fler i glesbygden.

Läs hela artikeln här.

Regeringen går vidare med ändringar i 3:12-reglerna (Finansdepartementet)

Regeringen går vidare med ett kapitalandelskrav i löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna. Men vissa förändringar har gjorts i övriga delar av regeringens förslag. Regeringen går inte fram med några skärpningar av löneuttagskravet utan sänker i stället det högsta löneuttagskravet för att få använda löneunderlagsregeln. Tillsammans med höjningen av det lönebaserade utrymmet innebär förslaget en betydelsefull förbättring för mindre, växande fåmansföretag.

Läs mer här.