månadsarkiv: september 2013

Företagare om regeringens 3:12-förslag (Svenskt Näringsliv)

I denna skrift redovisas intervjuer med 20-talet företagare som beskriver hur Anders Borgs förslag till förändringar av 3:12-reglerna påverkar dem och deras företag. Intervjuerna har tidigare publicerats på bland annat olika hemsidor och successivt sammanställts på www.backabandetborg.se, som tillhandahålls av Svenskt Näringsliv.

En kompletterande kvantitativ bild ges i en SKOP-undersökning där 1005 företagsledare i företag med 20-99 anställda svarat på frågor om förslaget. Undersökningen redovisas sist i rapporten.

Ladda ned rapporten här.

Fortfarande stora brister i 3:12-förslaget (Svenskt Näringsliv)

Regeringen vill ändra reglerna i de så kallade 3:12-reglerna. Men förslaget har mött hård kritik. Vid en öppen hearing idag hos Skatteutskottet var bland andra Svenskt Näringsliv inbjudna. ”Det verkar som om pendeln har svängt tillbaka och att reglerna åter ska begränsa företagandet”, säger Krister Andersson, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

Läs mer här.

3:12-förslag: Lättnad för många, dråpslag för andra (Företagarna)

– Vi är glada att regeringen tagit till sig av vår kritik mot höjda krav på löneuttag i ägarledda företag. Det innebär att många företagare faktiskt får en lättnad med större möjlighet att finansiera tillväxt och nya jobb, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist i en kommentar till det förslag till förändring av fåmansbolagsreglerna (3:12-reglerna) som Anders Borg presenterade idag.

Läs mer här.