månadsarkiv: augusti 2013

FAR presenterar alternativ till regeringens nya 3:12-regler (FAR)

Regeringen förväntas att inom de närmaste dagarna fatta beslut om ändrade 3:12-regler. Det liggande förslaget som fått kraftig kritik av lagrådet och flertalet remissinstanser, innebär förhöjt krav på löneuttag och krav på ägarandel om fyra procent för att kunna ta ut inkomst som kapital istället för lön. FAR föreslår att delägare under fyra procent får ta ut lågbeskattad utdelning upp till två gånger lönen.

Läs mer FARs hemsida.

Fredrik Reinfeldt om 3:12: Många planerar för att slippa skatt (Dagens Opinion)

Moderaterna föreslår inkomstskattesänkningar för 16 miljarder kronor bland annat för att göra det attraktivare att jobba. Men några förslag som ska öka företagens intresse att anställa har Moderaterna inte i bakfickan till höstbudgeten. Och trots motstånd från näringslivet jobbar regeringen vidare med förändringar av 3:12-reglerna, berättar statsminister Fredrik Reinfeldt (m).

Läs hela artikeln i Dagens Opinion här.

Anders Borgs förslag till 3:12-regler hotar jobben (Svenskt Näringsliv)

En ny SKOP-undersökning gjord på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att en av sex företagsledare skulle försöka minska antalet anställda om förslaget om nya 3:12-regler genomförs.

– Förslaget till nya 3:12-regler rimmar illa med regeringens jobblinje. Att ha högre skatt ju fler anställda ett företag har förhindrar tillväxt och jobbskapande i nya och växande företag. Dessutom innebär förslaget att aktivt ägande missgynnas i förhållande till passivt, säger Krister Andersson, skattechef på Svenskt Näringsliv.

Läs hela nyheten på Svenskt Näringslivs hemsida här.

Läs SKOP-undersökningen här

Dråpslag mot småföretag (DI)

Småföretagen drabbas hårt av de nya fåmansbolagsregler som regeringen lagt fram. Det är alltså inte bara partnerägda konsultbolag som träffas av skärpningarna. Nu måste regeringen ta till sig av kritiken, bland annat från Lagrådet, anser Elisabeth Thand Ringqvist och Annika Fritsch, Företagarna.

Läs artikeln här
.