månadsarkiv: juli 2013

3:12-förslag stoppar tillväxt (Svenskt Näringsliv)

Stora fåmansbolag inriktade på immaterialrätt kommer att påverkas negativt av ändrade 3:12-regler. Tillväxten hindras och konkurrensen snedvrids, på sikt även för mindre bolag i branschen. ”Reglerna kommer definitivt slå orättvist mot oss och mot andra företag i samhället”, säger Thomas Moreau, affärsutvecklingschef på Awapatent.

Läs mer här.

Det bästas vore om 3:12-reglerna togs bort (Länstidningen Östersund)

Om inte Anders Borg ska hemfalla åt någon form av maktens arrogans borde han ta till sig lagrådets skarpa kritik. Det är viktigt att han inte lyssnar på någon högljudd kritik mot överutnyttjande av reglerna utan i stället utreder om reglerna ska vara kvar eller utreder skattereglerna för finansiella instrument, till exempel optioner och andra aktierelaterade incitament, som företag ger till nyckelpersoner som en del av sin ägarstyrning, skriver Leif Svensson, förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund.

Läs hela artikeln här.

3:12-förslag hotar skattemoral (Svenskt Näringsliv)

Förslaget till skärpta 3:12-regler som diskuterats under våren riskerar att få besvärliga konsekvenser för skattemoralen. ”Jag är rädd att många entreprenörer kommer förlora fokus på sin verksamhet, för att i stället behöva hantera ett allt snårigare skattesystem”, säger Casten von Otter, entreprenör och vd för ekonomibyrån Brain Accounting.

Läs hela texten här.

Rakt med Rakel (podradio från Tidningen Balans)

Under almedalsveckan gjorde tidningen Balans reporter Rakel Lennartsson ett antal podradio-intervjuer med ett antal ledande politiker om regeringens 3:12-förslag. Inslagen är 5-7 minuter långa.

Här finns länkar till intervjuerna:

Carina Adolfsson Elgestam (S), riksdagsledamot näringsutskottet

Per Åsling (C), riksdagsledamot finansutskottet

Gunnar Andrén (FP), riksdagsledamot skatteutskottet

Kent Persson (V), riksdagsledamot näringsutskottet

Henrik von Sydow (M), ordförande skatteutskottet

Mats Pertoft (MP), skattepolitisk talesperson

Mats Odell (KD), ordförande näringsutskottet