månadsarkiv: juni 2013

Hög tid att ta Lagrådet på allvar i 3:12-frågan (Svenskt Näringsliv)

Förra veckan stämde Lagrådet in i den breda kritiken mot regeringens förslag till ändrad beskattning för småföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Sällan har ett skatteförslag fått så hårda anmärkningar, därför är det svårt att förstå att Anders Borg över huvud taget vill gå vidare med förslagen, skriver Johan Fall, skatteexpert.

Läs mer här.

Gör om, gör rätt med 3:12 (Svenska Dagbladet)

Anders Borg, som främst varit angelägen att komma åt dem som överutnyttjar regelverket, har tidigare presenterat ett reformförslag som starkt kritiserats av såväl företag som skatteexperter. Nu har även lagrådet formulerat hård kritik. Åtskilligt återstår innan regeringens 3:12-utvecklare kan slå sig till ro.

Läs artikeln här.

Lööfs och Borgs nya förslag sågas (Expressen)

Först kom kritiken från näringslivet – nu är det Lagrådet som sågar Annie Lööfs och Anders Borgs förändring av 3:12-reglerna.
Enligt juristerna är tveksamheterna så stora att förslaget inte kan ligga till grund för lagstiftning.
– Det är ungefär vad jag har väntat mig. Detta är ett hafsverk, säger näringslivsprofilen Rune Andersson.

Läs hela artikeln här.

Dra tillbaka 3:12-förslaget (Stockholm Handelskammare)

Lagrådets kraftfulla underkännande av regeringens förslag till förändringar i de så kallade 3:12-reglerna var väntat. Stockholms Handelskammare har varit del av en massiv kör av remissinstanser som pekat på förslagets svagheter. Att lagrådet bekräftar att förslaget är illa genomarbetat och dess konsekvenser otillräckligt genomlysta visar att förslaget nu måste dras tillbaka.

Läs pressmeddelandet här.

3:12-ändringar sågas (Computer Sweden)

Lagrådet, den myndighet som granskar lagförslag innan de behandlas i riksdagen, har nu kommit med sitt yttrande i saken – och de riktar skarp kritik mot förslaget. Lagrådet skriver att det framstår som ”tveksamt om de framlagda förslagen är utformade så att de kan antas tillgodose de i remissen angivna syftena, liksom om de är så utformade att problem inte uppstår vid tillämpningen”. Lagrådet avslutar med att det ”inte kan tillstyrka att de föreliggande förslagen läggs till grund för lagstiftning”.

Läs hela artikeln här.

Lagrådet sågar 3:12-förslag (Svenskt Näringsliv)

Lagrådet är ytterst kritiskt till regeringens förslag till förändringar av 3:12-reglerna. Lagrådet anser att förslaget är så dåligt att det inte duger för lagstiftning. Krister Andersson, chef på Svenskt Näringslivs skatteavdelning, är inte överraskad. ”Vi, och många andra, har gjort upprepade försök att få först Finansdepartementet och sedan regeringen att inse de allvarliga konsekvenserna av deras framhastade förslag, och det är mycket olyckligt att Finansdepartementet inte har lyssnat och att det därför har behövt gå så här långt”.

Läs nyheten på Svenskt Näringslivs hemsida här.

 

3:12-reglerna: ”Aktier i partnerägda bolag är ett verktyg för samarbete – ingen kapitalinvestering (Dagens Juridik)

Under de senaste månaderna har de så kallade 3:12-reglerna varit i fokus, särskilt vad gäller aktier i konsultbolag. Konsultbolag är personalintensiva vilket medför att aktieägare i sådana bolag kan utnyttja löneunderlaget vid beskattningen av utdelningar (se faktaruta).

Läs hela artikeln här.

Debatt: Bordlägg 3:12-förslaget (DI)

Regeringens ändrade förslag till 3:12-regler fortsätter att väcka debatt. Även industrimannen Rune Andersson är starkt kritisk och uppmanar regeringen att bordlägga förslaget och i stället ta fram ett helt nytt i samarbete med experter från näringslivet.

Läs hela debattartikeln här.