Författararkiv: scantech

3:12-förslag: Lättnad för många, dråpslag för andra (Företagarna)

– Vi är glada att regeringen tagit till sig av vår kritik mot höjda krav på löneuttag i ägarledda företag. Det innebär att många företagare faktiskt får en lättnad med större möjlighet att finansiera tillväxt och nya jobb, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist i en kommentar till det förslag till förändring av fåmansbolagsreglerna (3:12-reglerna) som Anders Borg presenterade idag.

Läs mer här.

3:12 ett huvudlöst förslag (Länstidningen Östersund)

Lagrådet har sågat förslaget, likaså en rad remissinstanser – och landets företagare rasar. Ändå framhärdar regeringen i sitt huvudlösa förslag att förändra de så kallade 3:12 reglerna. Samma regering som i akter och repriser utlovat en minskad regelbörda för företagen, vill nu göra förändringar som snedvrider konkurrensen och skapar högre kostnader i företagen. Idéerna försvårar generationsskiften i familjeföretag och utgör ett direkt hot mot till exempel små vårdföretag i Jämtland och Västernorrland. Ett genomfört förslag skulle minska många företagares lust att investera och nyanställa. Då blir det färre jobb i stället för fler i glesbygden.

Läs hela artikeln här.

Regeringen går vidare med ändringar i 3:12-reglerna (Finansdepartementet)

Regeringen går vidare med ett kapitalandelskrav i löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna. Men vissa förändringar har gjorts i övriga delar av regeringens förslag. Regeringen går inte fram med några skärpningar av löneuttagskravet utan sänker i stället det högsta löneuttagskravet för att få använda löneunderlagsregeln. Tillsammans med höjningen av det lönebaserade utrymmet innebär förslaget en betydelsefull förbättring för mindre, växande fåmansföretag.

Läs mer här.