Tvivel om Borgs 3:12-regler räcker (DI)

Skatteutskottet i riksdagen befarar att finansminister Anders Borgs lagförslag för att täppa till kryphål i de så kallade 3:12-reglerna inte kommer att räcka. Ett enigt utskott uppmanar därför regeringen att noga följa utvecklingen och återkomma med nya lagförslag om det visar sig att reglerna kringgås.

Läs mer här.

Rädda de svenska tjänsteföretagen (Svenska Dagbladet)

I höstbudgeten föreslås att de så kallade 3:12-reglerna ändras. Men förslaget riskerar att lägga sig som en blöt filt över entreprenörskap och tillväxt inom den svenska tjänstesektorn. Vi uppmanar därför riksdagen att använda sin makt och säga nej till förslaget i höstbudgeten och istället kräva ett ordentligt utrett förslag av regeringen att ta ställning till, skriver en rad företagare gemensamt.

Läs debattartikeln här.

Bristande underlag för att ändra skatteregler (Svenskt Näringsliv)

I budgetpropositionen föreslås ändringar i beskattningen av småföretag, de så kallade 3:12-reglerna, men det saknas viktiga fakta om förslagets följder. ”Vi har i en skrivelse till Skatteutskottet idag påtalat att en noggrannare konsekvensanalys behövs innan några åtgärder vidtas”, säger Krister Andersson, chef på Svenskt Näringslivs skatteavdelning.

Läs mer här.

Socialdemokraterna motionerar om 3:12 (Riksdagen)

Socialdemokraternas motion 2013/14:Sk411 ”Ett rättfärdigt Sverige” behandlar bl a 3:12. I motionen föreslår Leif Jakobsson (S) m fl ”att
riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att företagsskattekommittén uppdras att utreda överutnyttjandet av inkomstomvandlingen genom 3:12-reglerna med utgångspunkt i bl.a. det som ESO-rapporten anfört samt föreslå åtgärder.” och att ”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa upp effekterna av de ändrade 3:12-regler som regeringen föreslår”

Läs hela motionen här.